Salagatan!

Salagatan! I gamla polishusets lokaler sker hyresgästanpassningar. Projektering påbörjas per omgående i egen regi. Totalentreprenör Schneider Electrics AB! Slutkund är Industrihus!